back

ORDIN nr. 232 din 20 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 74.752 din 18 octombrie 2010, īntocmit de Direcţia generală politici agricole,

luānd īn considerare opinia Comitetului Ştiinţific pentru Plante (SCP)din cadrul Comisiei Europene, adoptată īn martie 2001, privind prezenţa īntāmplătoare a seminţelor modificate genetic īn seminţele nemodificate genetic,

īn baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi īnregistrarea soiurilor de plante, precum şi ale art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată īn mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 247/2009,

Īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate īn subordinea acestuia,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1

(1) Seminţele soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic autorizate potrivit cap. III «Introducerea deliberată īn mediu a organismelor modificate genetic, ca atare sau componente ale unor produse īn scopul introducerii pe piaţă» din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată īn mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 247/2009, se supun unor teste īn vederea certificării oficiale."

2.La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

"(5) Procentul de impurificare cu organisme modificate genetic autorizate, īn partide/loturi de seminţe nemodificate genetic, se admite īn urma testării īn laborator, pānă la:

a) maximum 0,3% īn cazul soiurilor nemodificate genetic aparţinānd speciilor cu polenizare liberă (alogame) şi hibrizilor;

b) maximum 0,5% īn cazul soiurilor nemodificate genetic, aparţinānd speciilor autopolenizate (autogame).

(6) Loturile/partidele de seminţe care prezintă un procent de impurificare cu organisme modificate genetic autorizate, mai mare decāt cel prevăzut la alin. (5) lit. a) sau b), se resping de la certificare şi nu se comercializează ca sămānţă."

3.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 2

Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură respectarea regulilor şi normelor tehnice īn vigoare privind controlul şi certificarea seminţelor din soiuri nemodificate genetic īmpotriva riscului de impurificare cu organisme modificate genetic."

Art. II

Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 705 din data de 22 octombrie 2010