back

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor Bucuresti

-Art. 20(2) Legea nr.266/2002, privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante:

"Se infiinteaza Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor prin reorganizarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor."

 LCCSMS Bucuresti

Functioneaza in baza H.G. Nr.955/2002 privind organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor

Organigrama    organi1.jpg (52245 bytes)

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor Bucuresti a fost verificat de auditorii Asociatiei Internationale pentru Testarea Semintelor (ISTA) si a fost reacreditat in luna februarie 2004.

certificat.jpg (208745 bytes)