Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 

Directia Generala Control si Inspectii

Directia Inspectii de Stat

 Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor

Bucuresti, B.dul Carol I nr.24, sector 3 Bucuresti

Tel./fax 021 307 86 63, tel.021 307 24 28

 e-mail:  incs@madr.ro

Persoane de contact :

 

Controlul, certificarea identitatii si a calitatii semintelor, inregistrarea, supravegherea, monitorizarea si acreditarea agentilor economici furnizori de seminte in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii se fac de catre Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, serviciu de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in conformitate cu regulile, normele tehnice si cu reglementarile internationale in vigoare.

a) inregistreaza, elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru agentii economici care efectueaza operatiuni de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 4 - 6;

   b) supune spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor proiecte de acte normative privind calitatea semintelor;

   c) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor;

   d) elaboreaza reguli, norme si instructiuni de inregistrare, producere, control, certificare, acreditare si comercializare, potrivit reglementarilor internationale in domeniul semintelor, la care Romania este parte, inregistreaza solicitarile anuale de multiplicare a semintelor si urmareste aplicarea acestora;

   e) asigura si exercita controlul, in scopul mentinerii calitatii semintelor la toate categoriile biologice in precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;

   f) asigura legatura cu organizatiile internationale specializate in domeniul semintelor;

   g) acrediteaza persoanele fizice sau juridice care intrunesc conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru a efectua inspectii in camp, a ridica probe si a analiza calitatea semintelor, a emite documente si a efectua alte activitati specifice sub supravegherea sa;

   h) poate retrage acreditarea, anula documentele emise, sau masurile luate de catre persoanlel acreditate, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin, potrivit normelor de acreditare si contractului de acreditare;

   i) asigura instruirea si atestarea personalului de specialitate pentru activitatile specifice.

 

European Seed Certification Agencies Association


Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor- Acreditat ISTA

Aleea Sandu Aldea nr.10, Bucuresti, tel.021 222 84 20,  021 224 02 64, fax 021 224 0291

email : lccsms@lccsms.ro

Persoana de contact :

 


Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistarea Soiurilor ( ISTIS )

istis.ro

Blv. Marasti nr. 61, sector 1, BUCURESTI
Tel. 021 223 14 25;  021 225 00 07
 Fax: 021 222 56 05
e-mail: istis@easynet.ro