inapoi        

AGENT ECONOMIC                                                                        SE APROBA INREGISTRAREA

.....................................................                                                    pentru...............................................

.....................................................                                                    Inspector-sef,,

Nr...............din.............................                                                    .........................................................

 

 

CERERE DE INREGISTRARE

pentru activitatea de producere / prelucrare / comercializare a semintelor si materialului saditor

 

Agentul economic....................................................................................................................………...

                                        (denumirea agentului economic care solicita inregistrarea)

cu sediul in localitatea .............……................... str.......…................. nr...........judetul....................... telefon.................., fax................, inmatriculat la registrul comertului cu nr .................................... din ......................, reprezentat prin .....................................avand functia de..................………………..

                                                              (se scriu numele si prenumele persoanei imputernicite)

solicitam inregistrarea pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a unitatii /subunitatii/persoanei fizice : .........…………………… a semintelor si materialului saditor din urmatoarele specii sau grupe de specii:

............................................................................................................................................................….

……………………………………………………………………………….........………………………......

pentru operatiunea/operatiunile…..……………………….. pentru amplasamentul..........................................

                                                                                                                                                       (denumirea, forma juridica, localitatea)

...................................................................................judetul...........................……………………………

            Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

            1. copie xerox de pe statut, pentru societatile comerciale, asociatii cu personalitate juridica, cu specificarea obiectului de activitate in domeniu, sau de pe autorizatie conform Decretului-lege nr.54/1990, pentru persoanele fizice; 

            2. copie xerox de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie;

            3. copie xerox de pe codul fiscal.

            4. asigurarea dotarii tehnico-materiale [anexa nr. 1a), 1b), sau 1c), impreuna cu copiile xerox de pe documentelor doveditoare];

            5. dosarul de prezentare a personalului angajat ce urmeaza sa se ocupa de producerea/ prelucrarea/comercializarea semintelor si materialului saditor (copie de pe diploma, curriculum vitae, copie de pe cartea de munca sau contract ).

            Declaram pe propria raspundere ca nu am suferit sanctiuni in legatura cu activitatea pentru care solicitam autorizatie si ne-am insusit dispozitiile legale prevazute in Legea nr. 266/2002 si ale normelor in vigoare.

            Ne obligam sa anuntam orice modificare intervenita in documentatia depusa pentru inregistrare in termen de 15 zile de la data producerii modificarii.

            Am deschis registrul de intrari si iesiri pentru contabilizarea cantitatilor de seminte sau material saditor.

 

Data: _________________                                         Semnatura solicitantului __________________

 

            Nota:

- Cererile se verifica in mod obligatoriu pe teren si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunere, daca documentatia depusa si situatia de pe teren sunt conforme cu dispozitiile legale;

- Autorizatia (autorizatiile) se solicita si se elibereaza pentru fiecare agent economic pe criteriul apartenentei teritoriale (judete);

- Cererea se depune in 2 exemplare, dintre care un exemplar se inapoiaza agentului economic.

 

 

Formular tip Ordin MAAP nr. 253/2002

 

ANEXA NR. 1a) 

                                                                                                                                             la cerere

 

Asigurarea dotarii tehnico-materiale pentru producerea semintelor si materialului saditor

 

 

                Agent economic...................................... Adresa …………………….................................

Subunitatea……………………………. Adresa ………………………………………….

 

1.Suprafata de teren  

                      Amplasamentul (localitatea)

 

 

 

 

 

1.a. Suprafata agricola                   - ha

 

 

 

 

1.b. Suprafata arabila                     - ha

 

 

 

 

1.c. Alte folosinte

      .................................                - ha

      .................................                - ha

      .................................                - ha

 

 

 

 

 

1.1.Suprafata destinata culturilor de seminte si materialului saditor

         1.1.a. culturi semincere pe specii sau

                   grupe de specii             - ha

                   d.c. irigat                      - ha

 

 

 

 

         1.1.b. material saditor*)          - ha

                  (inclusiv asolamentul)   - ha

                   din care irigat                - ha

 

 

 

 

* se specifica: legumicol,  pomicol, ornamental, viticol, dud, hamei etc.

                Nota:

Se anexeaza schita terenului si titlul de folosinta (proprietate, arenda, inchiriere, concesionare, etc.)

2.Dotari

2.1. Spatii de depozitare                                       Amplasamentul (localitatea)

   

 

 

 

 

Numar                                        nr.

 

 

 

 

Suprafata                                    m2

 

 

 

 

Capacitate                                   tone

 

 

 

 

2.2. Spatii speciale (sere, solarii, rasadnite de altoire, sortare, fortare etc)

suprafata                                     m2

 

 

 

 

 2.3. Masini si utilaje agricole specifice (denumire, nr.) in proprietate sau prin contract

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................……

3. Baza biologica a semintelor si materialului saditor (se specifica daca este proprie, cumparata, contract de reprezentare etc.)

.........................................................................................................................……………………………………………………….. 

...............................................................................................................................................................................................................

....................................………………………………………………………………………………………………………………..

.....................................................................................................................…………………………………………………………..

4. Alte elemente :

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

                                                                                                                                     Semnatura solicitantului,

                                                                                                                                ______________________________

 

       DA/NU Avizam favorabil

           Carantina fitosanitara                                                                                                               Data :

         ......................................                                                                                  ...............................................................

 

 

ANEXA NR. 1b)

       la cerere

 

Asigurarea dotarii tehnico – materiale  pentru prelucrarea semintelor si materialului saditor

1. Dotari

    1.1. Spatii de depozitare si conditionare

Localitatea          

 

             Destinatia            

              constructiei

       Tipul                              Stare

  constructiei

Suprafata             

m.p.

Capacitate          

tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.2. Utilaje de conditionare, uscare, tratare

Localitatea          

 

Denumirea            

utilajului

         Tipul                            Stare

 

Nr.

(bucati)             

Productivitate          

(tone/h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.3. Utilaje pentru ambalare, cantarire, etichetare

Localitatea          

 

Denumirea            

utilajului

          Tipul                           Stare

 

Nr.

(bucati)             

Productivitate          

(tone/h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.4. Aparatura de laborator ( in  stare de functionare corespunzatoare )

Localitatea                  

Denumirea aparatului 

                            Tipul                           

Nr. (bucati)                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.5. Mijloace de transport

Denumirea                  

        Tipul                                Stare

Nr. (bucati)                           

Capacitate                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Alte elemente :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................……………………………………………………………………………………………………………………………

  

Data: ...................................                                                                                             Semnatura solicitantului,

                                                                                                                                _______________________________

 

  

ANEXA NR. 1c)

       la cerere

   

Asigurarea dotarii tehnico – materiale pentru comercializarea semintelor si materialului saditor

1.Dotari

               1.1. Spatii de depozitare angro.

            Adresa

Tipul depozitului

Suprafata                                          (m2)

Capacitate                                            ( tone)

Stare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1.2. Spatii de vanzare cu amanuntul

             Adresa

                 Tipul

Suprafata depozitului

(m2/tone)

Suprafata  vanzare

(m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Provenienta semintei si materialului saditor

   (productie proprie, cumparare, contracte de multiplicare, reprezentare, etc.)

.........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................……………………………………………………………………………………...

3. Alte elemente :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                                                    Semnatura solicitantului,

Data: ___________________                                                               _______________________________