inapoi

R O M A N I A                                  I.T.C.S.M.S.:

  DECLARATIE DE MULTIPLICARE NR………

AGENT ECONOMIC MULTIPLICATOR*

AUTORIZATIE Nr.

Provenienta, nr. lot:

1.

2.

3.

AGRICULTOR MULTIPLICATOR

AUTORIZATIE Nr.

Categorie biologica

1.

2.

3.

SPECIA

SOIUL/HIBRIDUL

CATEG.BIOLOGICA

Cantitate lot:

1.

2.

3.

SUPRAFATA TOTALA (ha)

PRODUCTIA PROPUSA UM

Certificat calit./val.biol.,nr.,data,emitent

MENTINATOR

CONTRACT MULTIPLICARE,

NUMAR SI DATA

Etichete oficiale,serie si numar                      Nr. Buc./lot

    Parcele semanate cu material avand aceeasi provenienta (loturi provenite din aceeasi partida):

 

Denumirea parcelei

Rotatie (ani)

Pl.premergatoare

Suprafata (ha)

Distanta de

 izolare

Numar identitate atribuit

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

   Agent economic multiplicator,                                Agricultor multiplicator,

 (se completeaza de I.T.C.S.M.S.)

 INSPECTORATUL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR:.................…….

 Se repartizeaza pentru

control si certificare, conform

Legii nr. 266/2002, inspectorului

oficial................................

INSCRIERE:   ADMISA/RESPINSA

INSPECTOR RESPONSABIL:

..................................

TARIF CONTROL IN CAMP ............……...LEI

ACHITAT, DATA ................................…......

SEMNATURA CASIER:

INREGISTRARE Data si Nr.:

 

INSPECTOR SEF,

  Nota:    Declaratia va fi insotita de actele de provenienta ale semintelor, de o eticheta de pe un ambalaj din fiecare lot, schita de amplasare (pe verso) si contractul de multiplicare (prestari servicii, dupa caz).

                * In cazul in care nu exista contract de multiplicare, rubrica se completeaza cu numele agricultorului multiplicator.

  Formular tip III.1/1 Ordin M.A.A.P. nr. 350/2002