inapoi

             R O M A N I A                                             I.T.C.S.M.S.:

                                    NR.INREG.:

 

DECLARATIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR DE SAMANTA

                         

 

AGENT ECONOMIC PROPRIETAR/IMPUTERNICIT

Nr. INREGISTRARE

PARTIDA/ Agricultor  multiplicator

(Nr.identitate,kg)

1.

2.

3.

4.

5.

 

PRELUCRATOR (prestator de servicii)

Nr. INREGISTRARE

 

 

SPECIA:

SOIUL:

 

CATEG.BIOLOGICA:

PURITATE VARIETALA:                  %

 

CANTITATE PARTIDA:          TO 

CONTRACT PRESTARI SERVICII NR.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Samanta se trateaza cu: ………………………………

            Solicitam sondarea oficiala, certificarea si atribuirea unui numar de ............................ etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru urmatoarele loturi:

 

 

(Se completeaza de catre I.T.C.S.M.S.)

Nr. lot

Greutate

Kg

Ambalat in:

Numar/ Greutate ambalaj

Analiza informativa

Nr./data

Numar referinta lot

Etichete oficiale atribuite

Nr. total

Seria

Nr. de la

Pana la

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Prelucratorul se angajeaza sa respecte prevederile Legii nr. 266/2002 si a Regulilor si Normelor tehnice din Ordinul MAAP nr. ……. Garantam pastrarea autenticitatii si puritatii biologice a semintelor avute inainte de conditionare.

                                    Prelucrator,

            Agent economic proprietar (sau imputernicit al acestuia),

 

            I.T.C.S.M.S. ………………………………

            TARIF ANALIZE PT. CERTIFICARE ……………………………LEI

            ACHITAT, DATA ………………………..

            SEMNATURA CASIER:

            INSCRIERE ACCEPTATA/RESPINSA                                                  DATA:

            INSPECTOR SEF,

 

Declaratia va fi insotita de actul(ele) de inspectie in camp, buletinul(ele) de analiza informativa, daca se prelucreaza in alt judet decat in cel in care a fost produsa si de contractul de prestari servicii, dupa caz.

 

 

Formular tip Ordin M.A.A.P. nr. 350/2002