back

M.Of.Nr.363 din 16 mai 2014 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 

 

 

ORDIN nr. 703
privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si

controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii,

monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau

comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si a

tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor

si a materialului saditor

 

 

ORDIN Nr. 1.605
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor (jos)

 

   Avand in vedere Referatul nr. 21.035 din 9 mai 2014/DB al Directiei inspectii de stat,
   in baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, republicata,
   in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,


 

    viceprim-ministrul, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, emite urmatorul ordin:


 

   Art. 1. - Se stabilesc tarifele pentru efectuarea testelor si controlului, certificarii culturilor de samanta si material saditor, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii unor activitati ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si tarifele pentru testele de calitate si alte prestatii privind certificarea semintelor si a materialului saditor efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Tarifele prevazute in anexa nu contin taxa pe valoare adaugata.
   Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 3 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii.

 

 

p. Viceprim-ministru,

 ministrul agriculturii

si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat

 

   Bucuresti, 9 mai 2014.
   Nr. 703.

ANEXA

 

TARIFELE
pentru efectuarea testelor si controlului in vederea certificarii

 culturilor de samanta si material saditor, inregistrarii, supravegherii,

 monitorizarii si acreditarii unor activitati ale operatorilor economici

pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a

materialului saditor, precum si tarifele pentru testele de calitate si alte

prestatii privind certificarea semintelor si a materialului saditor efectuate

 de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si

a materialului saditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea

Semintelor si a Materialului Saditor

 


Capitolul I
Controlul culturilor semincere si materialului

 saditor in vederea certificarii

Nr. crt.

Cultura sau grupa de culturi

Tarif
(lei/ha)

1.

Grupa cereale paioase

17,3

2.

Loturi de hibridare plante agricole; LC; sfecla de zahar si furajera, butasi an I si II

51,9

3.

Grupa oleaginoase si textile

19,5

4.

Grupa plante furajere

20,0

5.

Cartof

59,1

Nr. crt.

Cultura sau grupa de culturi

Tarif
(lei/ha)

6.

Grupa legume

- soiuri

61,4

- hibrizi

480,2

7.

Material de inmultire ornamental (flori) si material de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele

162,5

8.

Plante medicinale si aromatice (cu exceptia celor cuprinse in alte grupe)

17,8

9.

Material de inmultire vegetativa a vitei-de-vie

- butasi portaltoi, coarde altoi

55,4

- vite inradacinate

186,1

10.

Material de inmultire si plantare fructifer si ornamental

- ramuri altoi/ha

133,0

- samburi si seminte/ha

94,5

- marcote, butasi si drajoni, puieti portaltoi si butasi inradacinati

168,5

- camp I de pepiniera

150,8

- camp II, III etc. de pepiniera

283,7

- stoloni de capsuni

103,4

11.

Material saditor de hamei

- plantatii de butasi

38,2

- butasi inradacinati

181,8

12.

Material de plantare la ghivece/buc.

0,4

 

   NOTE:
   1. Fractiunile de suprafata, rotunjite la doua cifre dupa virgula la ha, se tarifeaza proportional, dar nu mai putin de 0,5 ha pentru pct. 1-5 din tabel si de 0,05 ha pentru pct. 6-11 din tabel.
   2. Pentru solicitarile de inspectie in camp, efectuate dupa expirarea termenelor stabilite de 1 decembrie pentru culturile de toamna si 1 mai pentru cele de primavara, respectiv 15 iunie pentru culturile semincere de butasi de sfecla si cicoare industriala, dar nu mai tarziu de data de 30 aprilie a anului urmator pentru culturile insamantate in toamna anului precedent si 31 mai pentru culturile de primavara, respectiv 30 iunie pentru culturile semincere de butasi de sfecla si cicoare industriala, tarifele se majoreaza cu 50%. Dupa data de 30 aprilie, pentru culturile insamantate in toamna anului precedent, si 31 mai, pentru culturile de primavara, tarifele se majoreaza cu 100%.
   3. Tariful pentru fiecare ha de suprafata nedeclarata se majoreaza de 3 ori, luandu-se in considerare rotunjirea suprafetei cuprinse intre 0,5-1,6 ha ca echivalenta unui ha.
   4. Tariful pentru un control suplimentar la cerere sau pentru corectarea lucrarilor in camp ori la cererea de reinspectie se majoreaza cu 50% la primul control si cu 100% la fiecare dintre urmatoarele controale.
   5. Tariful de la pct. 1-4 si 6 din tabel pentru controlul culturilor semincere si materialului saditor in vederea certificarii, efectuat de un inspector acreditat, se reduce cu 60%.

Capitolul II
Controlul in vederea inregistrarii, acreditarii, supravegherii

si monitorizarii unor activitati ale operatorilor economici

 

Specificatie

U.M.

Tarif (lei/U.M.)

1. Controlul in vederea inregistrarii operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare

lei/obiectiv

267,7

2. Supravegherea si monitorizarea operatorilor economici; controlul in vederea acreditarii pentru efectuarea inspectiei in camp; controlul in vederea acreditarii unor persoane pentru prelevarea esantioanelor in vederea testarii in laborator/grupa de specii; controlul in vederea acreditarii unui laborator pentru testarea semintelor, in vederea:

a) controlului anual in vederea verificarii indeplinirii continue a cerintelor pentru continuarea activitatii

lei/autorizatie

230,6

b) verificarii documentatiei

lei/cerere

99,6

c) instruirii personalului

lei/persoana

46,0

d) testarii cunostintelor personalului

lei/persoana

56,8

3. Controlul in vederea acreditarii pentru efectuarea inspectiei in camp privind verificarea in teren si intocmirea raportului de audit

lei/persoana

918,0

Specificatie

U.M.

Tarif (lei/U.M.)

4. Controlul in vederea acreditarii persoanelor pentru prelevarea esantioanelor in vederea testarii in laborator/grupa de specii privind testarea practica si intocmirea raportului de audit

lei/persoana

1.747,0

5. Controlul in vederea acreditarii unui laborator pentru testarea semintelor

a) verificarea cererii si a Manualului calitatii

lei/laborator

398,7

b) verificarea practica a efectuarii testelor de laborator

lei/laborator

2.756,7

c) verificarea practica a managementului, dotarii si intocmirea raportului de audit - fara cazarea, transportul si diurna auditorilor

lei/laborator

598,8

NOTA:
Transportul, cazarea si diurna auditorilor se factureaza suplimentar tarifului prevazut la lit. c).

 

 

   6. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspectiei in camp conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute la cap. I, in functie de specie sau grup de specii.
   7. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru prelevarea esantioanelor din loturile de samanta in vederea efectuarii testelor de laborator conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute in cap. V.
   8. Pentru supravegherea si monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea semintelor, conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute in cap. III, IV si V, dupa caz.


   NOTE:
   1. Tarifele prevazute la pct. 1 din tabel, referitoare la controlul in vederea inregistrarii operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare, se majoreaza cu 50% pentru al doilea control in vederea inregistrarii, iar pentru urmatoarele controale, cu 100%.
   2. Tarifele prevazute la pct. 2 lit. d) din tabel, referitoare la testarea cunostintelor personalului, se majoreaza cu 50% pentru prima retestare a pregatirii profesionale, iar pentru urmatoarele retestari, cu 100%.
   3. Tarifele prevazute la pct. 1 si 2 lit. c) si d) din tabel, referitoare la instruirea personalului si testarea cunostintelor personalului, se majoreaza cu 100% pentru prestarile in regim de urgenta in termen de 48 de ore, iar cele prevazute la pct. 2 lit. a) din tabel, referitoare la controlul anual in vederea verificarii indeplinirii continue a cerintelor pentru continuarea activitatii, se majoreaza cu 50%.


Capitolul III
Teste curente

Nr. crt.

Grupa de specii

Puritatea (lei/test)

Germinatia (lei/test)

 

1

2

3

1.

Grupa cereale

27,5

29,0

2.

Grupa oleaginoase si textile

30,4

30,2

3.

Grupa plante furajere

42,9

31,7

4.

Sfecla

44,3

37,0

5.

Grupa legume

32,0

31,5

6.

Material ornamental si forestier

33,0

30,0

7.

Plante medicinale si aromatice (inclusiv tutun)

45,2

30,0

8.

Umiditatea - toate speciile - 9,6 (lei/test)

9.

Stare fitosanitara - 23,0 (lei/test)

 

 

   NOTE:
   1. Tarifele de la pct. 1-9 din tabel se majoreaza cu 50% pentru prestatii in regim de urgenta, respectiv eliberarea rezultatelor in termen de 48 de ore pentru puritate, umiditate, masa 1.000 de boabe (cap. IV „Alte teste“) si in termenul minim prevazut de metoda de analiza oficiala pentru germinatie si stare fitosanitara, de la data si ora primirii esantionului.
   2. Tarifele de testare prevazute in tabel pentru eliberarea certificatului ISTA se majoreaza cu 50%.
   3. Repetarea testarii esantionului, la cerere, se majoreaza cu 50%.
   4. Repetarea testarii unui nou esantion din acelasi lot se majoreaza cu 100%.
   5. Testele efectuate in vase de vegetatie la pamant sau nisip se majoreaza cu 50%.
   6. La mixturi se aplica tariful testului efectuat pentru fiecare component.
   7. Tarifele din coloana nr. 2 pentru determinarea puritatii la samanta neconditionata se majoreaza cu 100%.
   8. Tarifele din coloana nr. 3 pentru testarea partiala sau informativa a germinatiei, atunci cand testul de puritate nu se solicita, se suplimenteaza cu 25% din tariful testului de puritate pentru fiecare specie analizata.

Capitolul IV
Alte teste

Nr. crt.

Specificatie

Tarif (lei/test)

1.

Masa 1.000 de boabe sau numar de boabe/kg

8,7

2.

Determinarea greutatii hectolitrice

3,2

3.

Cuscuta

42,1

4.

Cold - test (testul la rece), determinarea viabilitatii, determinarea autenticitatii

53,0

5.

Determinarea sticlozitatii, procentului de coji

36,4

6.

Verificarea calitatii exterioare a esantionului din lotul de material de inmultire si plantare, inclusiv cartoful pentru samanta

25,4

7.

Testarea virotica la cartoful pentru samanta in laborator*)
- metoda Eliza:
- la 100 de tuberculi
- la 200 de tuberculi
- metoda vizuala

236,4 354,6 162,5

8.

Testarea virotica la materialul de inmultire si plantare fructifer si la materialul de inmultire vegetativa a vitei-de-vie*):
- metoda Eliza test/proba

50,3

9.

Identificarea si cuantificarea prin PCR a evenimentului de transformare MON810 din semintele de porumb

957

 

_________

   *) Tariful pentru testarea virotica a esantioanelor receptionate dupa data de 15 septembrie se majoreaza astfel: cu 50% pana la data de 30 septembrie; cu 100% intre 1 octombrie si 31 octombrie; cu 150% intre 1 noiembrie si 30 noiembrie; dupa 30 noiembrie, cu 200%.


   NOTE:
   1. Tarifele de la pct. 1-8 din tabel se majoreaza cu 50% pentru prestatii in regim de urgenta, respectiv eliberarea rezultatelor in termen de 48 de ore pentru: masa 1.000 de boabe, determinarea greutatii hectolitrice, cuscuta, viabilitate, autenticitate, sticlozitate, procentul de coji, si in termenul minim prevazut pentru metoda de analiza oficiala pentru cold-test, testare virotica la cartof in laborator si testarea virotica la materialul de inmultire si plantare fructifer si la materialul de inmultire vegetativa a vitei-de-vie.
   2. Tarifele de testare prevazute in tabel pentru eliberarea Certificatului ISTA se majoreaza cu 50%.
   3. In cazul repetarii testarii, la cerere, tariful se majoreaza cu 50%.

Capitolul V
Prestatii privind certificarea semintelor

 si a materialului saditor

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Tarif (lei/U.M.)

1.

Plombarea (sigilarea)

lei/ambalaj

0,9

2.

Prelevarea de esantioane si sigilarea esantioanelor
a) manuala

- la saci obisnuiti

lei/esantion elementar

0,5

- la saci jumbo

lei/esantion elementar

3,5

- in vrac

lei/lot

16,1

- la ambalaje mici (cutii, saculete, pungi, plicuri)

lei/ambalaj esantionat

0,5

- material saditor

lei/esantion

6,9

b) automata

lei/esantion

14,8

3.

Certificarea lotului (receptia finala, inainte de livrarea lotului)

- soiuri si hibrizi plante agricole

lei/kg

0,003

- soiuri si hibrizi legume

lei/kg

0,03

- cartof

lei/kg

0,003

- material de inmultire si plantare

lei/ambalaj

0,03

4.

Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, dupa caz

 

lei/lot

116,3

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Tarif (lei/U.M.)

5.

Redactarea si imprimarea de documente (certificate)

 

lei/bucata

5,6

6.

Redactarea si imprimarea de etichete (certificate)

 

lei/bucata

0,2

7.

Redactarea si imprimarea de vignete (certificate)

 

lei/bucata

0,07

8.

Redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor

 

lei/ambalaj

0,09

9.

Imprimarea formularului-adeverinta de transport plus redactarea si imprimarea partiala sau totala a continutului

 

lei/set

0,5

10.

Imprimarea formularului-certificat de calitate al furnizorului plus redactarea si imprimarea partiala sau totala a continutului

 

lei/set

0,9

11.

Copii de pe formulare si documente publice

 

lei/pagina

0,4

 

 

   NOTE:
   1. Tarifele prevazute la pct. 4 din tabel, referitoare la certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, dupa caz, se majoreaza astfel: pentru urmatoarele 8 ore la acelasi lot, cu 50%, iar pentru timpul care depaseste 16 ore la acelasi lot, cu 100%.
   2. Tarifele prevazute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, nu includ valoarea formularelor si etichetelor.
   3. La solicitarea de suplimentare a numarului de etichete pentru acelasi lot, tarifele prevazute la pct. 5-7 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, se majoreaza cu 100%.
   4. Tariful pentru etichetele prevazute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, imprimate de firma acreditata, este de 0,02 lei/eticheta.
   5. In cazul ridicarii automate a probelor, se aplica urmatoarele tarife:
   – pentru prima verificare, 195,3 lei/aparat/specie;
   – pentru verificarea si monitorizarea anuala, 300,0 lei/aparat/specie.

   6. Tariful prevazut la pct. 2 din tabel privind prelevarea de esantioane si sigilarea esantioanelor, efectuata de un esantionor acreditat, se reduce cu 60%.
   7. Tarifele prevazute la pct. 2 din tabel, pentru prelevarea si sigilarea la cerere a unui nou esantion din acelasi lot, se majoreaza cu 100%.

M.Of.Nr.808 din 6 noiembrie 2014

 

 

ORDIN Nr. 1.605
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 703/2014 privind

stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si

acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea

 testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor

 

 

 

   Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale control, antifrauda si inspectii nr. 306.315 din 24 octombrie 2014,
   avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010,
   in temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, si al prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010

privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   viceprim-ministrul, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, emite urmatorul ordin:

 

   Art. I. - Anexa la ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La capitolul IV „Alte teste“, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


 

Nr.
crt.

Specificatie

Tarif
(RON/test)

„9.

Determinare calitativa pentru evidentierea Cauliflower Mosaic virus 35S promotor CAMV P-35S
si Nopaline SYNTHASE T-NOS pentru porumb si soia

437“

 

 

   2. La capitolul IV „Alte teste“, dupa punctul 9 se introduc doua noi puncte, punctele 10 si 11, care vor avea urmatorul cuprins:


 

 

Nr.
crt.

Specificatie

Tarif
(RON/test)

„10.

Determinarea cantitativa a evenimentului MON 810 din seminte de porumb

528

11.

Determinare calitativa pentru evidentierea Cauliflower Mosaic virus 35S promotor CAMV P-35S si Nopaline SYNTHASE T-NOS pentru porumb si soia + determinarea cantitativa a evenimentului MON 810 din seminte de porumb

797“

 

 

   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii

si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat

 

 

   Bucuresti, 24 octombrie 2014.
   Nr. 1.605.